آب هندوانه

آب هندوانه

هندوانه های خرد شده را در مخلوط کن ریخته تا صاف شود….

Recipe Rating

  • (0 /5)
  • 0 ratings

About Chef